Pirmosios Komunijos šventė

 

Šį sekmadienį, balandžio 30 d. Petro ir Povilo bažnyčioje mūsų mokyklos vaikai priėmė Pirmosios Komunijos sakramentą. Buvo smagu matyti pilną bažnyčią – tiek daug pasipuošusių vaikų ir jų tėvelių, giminaičių, draugų. Mišias aukojo brolis, kunigas Pranciškus iš Seton Hall University. Jis sveikino visus su šia gražia švente ir cituodamas Motinos Teresės žodžius linkėjo prisiminti savo Pirmąją Komuniją ir eiti jos lyg pirmąkart. Keturiolika vaikų su nekantrumu laukė savo Pirmosios Komunijos momento ir šis džiaugsmas Ją priėmus matėsi jų akyse. Šio sakramento priėmimui vaikai mokėsi dvejus metus. Juos ruošė mokytojas Jonas Dunčia. Dėkojame Jam už skirtą laiką ir kantrybę siekiant perduoti Tikėjimo tiesas.