Mokyklos istorija

Pirmąją lituanistinę Dr. V. Kudirkos vardo mokyklą Elizabeth apylinkėje emigrantai lietuviai įkūrė 1952 metais.Tuo metu mokyklą lankė daug emigrantų ir jau JAV gimusių lietuvių vaikų. Mokykla veikė iki pat Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, ir joje dirbo E. Brazinskienė, L. Alinskienė, D. Didžbalienė, J. Eitmanas, M. Kvedarienė, O. Karašienė, J. Prapuolenis, vadovaujami kunigo J. Pragulbicko, o vėliau – dr. V. Šerno. Mokiniai kasmet dalyvaudavo Kalėdinės Eglutės, Vasario 16-osios, Trėmimų ir Motinos dienos renginiuose.

Mokykleles-istorija-1978
Mokyklos atstovai lietuvių bendruomenės renginiuose 1976-1978 metais – Sporto šventėje ir Nepriklausomybės dienos minėjime.

Mokykleles-istorija-sporto_svente

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę keletas lietuvių entuziastų ėmėsi gaivinti apmirusį lituanistinį švietimą. 2003 m. Rasos Apanavičienės dėka buvo atkurta Dr.V. Kudirkos lituanistinė mokykla, kurioje pirmaisiais metais kartu su ja darbavosi D. Didžbalienė ir R. Brazinskaitė-Collins. Juntamas vis didesnis emigrantų susidomėjimas ir pasiryžimas išlaikyti lietuviškumą. Kasmet mokyklą lanko vis daugiau vaikų, ypač ikimokyklinio amžiaus. Vaikai ne tik mokosi lietuvių kalbos, istorijos, pasaulio pažinimo, liaudies meno, muzikos, šokio ir tikybos: šeimos susiburia į gražų kolektyvą švęsti lietuviškų švenčių ir dalintis iš tėvų ir senolių perimtomis tradicijomis.

Mokykleles-istorija-mokyklos_choras