Džiaugiamės mūsų mokiniais, laikusiais lietuvių kalbos egzaminą

Kovo 17d., Susivienijimo Lietuvių Amerikoje centre buvo laikomas lietuvių kalbos lygio nustatymo egzaminas. Mokiniai, gimę 2004 metais ir vyresni, galėjo pasitikrinti savo lietuvių kalbos žinias. Niujorke šį testą laikė 7 mokiniai ir 2 suaugę. Egzamino pradžioje visus pasveikino Lietuvos konsulas NY J.Pranevičius.

Norime pasidžiaugti mūsų mokyklos aštuntokais: Luku, Kajumi ir Bernardu, kurie laikė šį egzaminą.  Egzaminą sudarė trys dalys: skaitymo- rašymo, klausymo ir kalbėjimo. Labai smagu, kad auga nuostabi jaunimo karta, kurie kalba, rašo ir skaito lietuviškai.

Norime padėkoti mieloms kolegėms iš A.Kazickienės LM, mokyklos direktorei Gintei Genender, kurios pakvietė organizuoti egzaminą kartu. Dėkui Neilai Baumilienei už palaikymą, patirties pasidalinimą.