Tikybos pamokos

2017-2018 mokslo metais pakeistas tikybos pamokų formatas. Vietoj tradicinių pamokų, vaikai dalyvauja Šv. Mišiose ir prieš didžiąsias religines šventes turi bendras diskusijas artėjančių švenčių tema.

Nuotraukoje mūsų mokyklos tikybos moytojas Jonas Dunčia, kuris 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metais vedė nuolatines mokyklos pamokas.