Lietuvos 100-mečio šventė mokykloje

Lietuvos šimtmečio šventės moykloje prasidėjo jau anksčiau, kuomet pas mus apsilankė LT Identity komanda, ar Liudas Mažylis skaitė paskaitą apie Lietuvos istoriją ir Nepriklausomybės akto suradimą. Šiandien mes susiorganizavome linksmą šventę – Lietuvos gimtadienį. Švenė truko visą dieną. Pradėjome nuo tradicinio Lietuvos himno, kurį giedame kiekvieną sekmadienį. Tada vaikams buvo pravesta bendra pamoka-paskaita apie Lietuvą. Po pamokų, šventė tęsėsi žaidžiant protų mūšį, o šventę užbaigėme bendromis vaišėmis ir, žinoma, gimtadienio tortu.