Mokyklos administracija

Mūsų mokyklos struktūrą sudaro:

Mokyklos taryba. Tai aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. 

Mokytojų taryba. MokytojųTaryba svarsto mokinių elgesį, jų mokslo pažangumą, kėlimą į aukštesnę klasę ar perkėlimą iš klasės į klasę ir pažymėjimų išdavimą.

Tėvų komitetas atstovauja mokinių tėvams ir vykdo visuotinio tėvų susirinkimo nutarimus.

Mokyklos vadovas yra atsakingas už ugdymo proceso organizavimą, mokyklos tvarką, drausmę ir mokytojų darbą.

Mokyklos vadovė – Aušra Covalesky