Naujų mokslo metų pradžia

Rudenio taku, per klonius, per laukus Mokslo ir žinių šventė atkeliavo ir į šiaurės NJ lietuvių bendruomenę. Šventinis rugsėjo varpelis, pranešantis apie naują mokslo metų pradžią, šių metų rugsėjo 10 dieną suskambo dr. Vinco Kudirkos lituanistinėje mokykloje. Sukvietė ne tik vaikučius, bet ir jų tėvelius bei visą bendruomenę, kuri uoliai rūpinasi lietuviško žodžio sklaida bei išsaugojimu plačiojoje Amerikoje, toli nuo gimtųjų namų. Mokykla pasipuošė juoku ir laimingomis visų susirinkusiųjų šypsenomis. Po vasaros visi sugužėję sveikinosi, negailėjo vieni kitiems gražių ir nuoširdžių žodžių.
Rugsėjis žengia naują žingsnį, dovanoja gražią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę, metai iš metų pasikartojančią ir kaskart vis kitokią. Nauji mokslo metai – atsakingų darbų pradžia, reikalaujanti sutelkimo, atsakomybės, todėl mokyklos bendruomenė šventę pradėjo mišiomis Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.
Po šv. mišių visi sugužėjo į mokyklą, kur visa bendruomenė sugiedojo Vinco Kudirkos sukurtą Tautišką giesmę. Mokyklos direktorė Aušra Covalesky sveikino visus sugrįžusius po vasaros ir džiaugėsi, kad mokykla pasipildė naujais mokiniais. Šventėje dalyvavo ir būrys garbingų svečių: Generalinis Konsulas Niujorke Julius Pranevičius, dr. Rožė Šomkaitė, Šiaurės NJ bendruomenės pirmininkė Laima Liutikienė, bendruomenės iždininkas Rimas Bitėnas.
Mokyklos veiklą remia įvairūs fondai. Džiugu, kad šįmet, dr. Rožės Šomkaitės iniciatyva, buvo įkurtas „Raimundas Griaudis Memorial Fund” fondas, kuris rems mūsų mokyklos mokytojus.
O šaunieji mūsų mokyklos mokiniai vasarą ne tik ilsėjosi, bet ir paplušėjo. Jie visus nustebino paruošta programa „Zuikis Puikis“, primindami, kad nevalia šokti ir dūkti neparuošus pamokų.
Su džiaugsmu pasitikome Naujus mokslo metus. Linkime vieni kitiems fantazijos, neblėstančio kūrybiškumo ir entuziazmo, naujų atradimų bei įdomių klajonių mokslo ir žinių labirintuose.