Užbaigtas dar vienas Vaikų svajonių sezonas

Jau penkti metai mūsų mokykla dalyvauja Vaikų svajonių projekte, kuomet mokyklos šeimos įgyvendina vaikų svajones. Kai mokykla pradėjo dalyvauti šiame projekte, prisidėjimą prie projekto skaičiuodavome įgyvendintų svajonių skaičiumi. Svarbu, žinoti, kad gali prisidėti prie finansiškai sunkiau gyvenančių šeimų. Tačiau mus džiugina ne tik augantis įgyvendintų svajonių skaičius. Džiugina, kad atsiranda ryšys tarp dovanojančių ir dovanas gaunančių šeimų ar socialinių darbuotojų. Kas apsikeičia sveikinimais, kas pasidomi kaip sekasi tose pačiose šeimose augantiems broliams ir sesėms. Vis dažniau šeimos, įgyvendindamos vaiko svajonę, pasirūpina ir kitais šeimos vaikais ar tėvais. Atsiranda nuolatinis ryšys ir su socialiniais darbuotojais.
Paisbaigus šių metų akcijai, džiugiai ir retoriškai savęs ir klausiame: argi ne viso to “neišmatuojamo” mes ir siekiame savo mokykloje?